| |     Español | english  
Naslovna
Konzularna nadležnost

Jurisdikciono područje koje pokriva Ambasada Republike Srbije:
 

Republika Argentina

Republika Čile

Republika Paragvaj

Republika Peru

Istočna Republika Uruguvaj

Višenacionalna Država Bolivija

Republika Ekvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šta mogu konzulati, a šta ne mogu

Konzulati su "država u malom" - opštine, matičari, policija i vojni odsek u jednom.

U konzulatima se prijavljuju novorodjena deca i sklapanje braka, a u nekim državama čak sklapamo i brakove ako su oba supružnika naši državljani.

Preko konzulata se pribavljaju izvodi iz matičnih knjiga i druga uverenja izdata od strane nadležnih organa u Republici Srbiji.

U konzulatima se vrši overa potpisa, sastavljanje testamenta, izdavanje pasoša i putnih listova.

Kada konzulati nisu nadležni da rešavaju po nekom zahtevu, kao što je to slučaj na primer sa pitanjem državljanstva, konzulati brinu o tome da podneti zahtev bude uredan i kompletan, i šalju ga nadležnom organu u Republici Srbiji.

U konzulatima se odlaže vojna obaveza regrutima u inostranstvu. Preko njih se kontaktira sa Ministarstvom odbrane i sa drugim državnim organima.

Preko konzulata se uručuju sudski pozivi i druga pismena. U njima se prijavljuje smrt i izdaje sprovodnica radi sahrane preminulog u Srbiji.

U konzulatima se može dobiti carinska potvrda na osnovu koje se oslobadjate od plaćanja carine ako uvozite predmete za domaćinstvo prilikom povratka u Srbiju.

Konzulati se, na osnovu ovlašćenja naslednika, brinu o ostavini naših gradjana u inostranstvu i učestvuju u ostavinskom postupku.

Konzulati su vaša prva adresa u inostranstvu ako se nešto nepredvidjeno desi. Neko ko van zemlje ostane bez dokumenata ili iz drugih razloga zapadne u nevolje, prvo će se obratiti nekom od diplomatsko konzularnih predstavništava Republike Srbije.

Šta konzuli ne mogu da urade?

Oni vas ne mogu izbaviti iz zatvora ako ste u skladu sa zakonima zemlje u kojoj se nalazite iz nekog razloga lišeni slobode ili ste osuđeni na kaznu zatvora. Oni su tu da brinu da dobijete isti tretman kao i ostali građani koji se nalaze u istoj situaciji, da se na vas primenjuju isti zakoni i da imate obezbeđenog branioca po službenoj dužnosti.

Na vaš zahtev, policijski organi su dužni da vam obezbede kontakt sa konzulom. Mi ćemo, ukoliko to zahtevate, o vašem problemu obavestiti rodbinu u zemlji i pribaviti detalje vašeg slučaja. Ne možemo, međutim, da plaćamo troškove advokata po vašem izboru, niti smo u situaciji da dajemo kauciju radi privremenog puštanja na slobodu. To nije praksa nigde u svetu pa ni kod nas.

Konzuli ne mogu imati ulogu vaših advokata i zastupati vas pred pravosudnim organima zemlje prijema. Oni vam mogu dati pravni savet u vezi naših propisa ili propisa zemlje domaćina ukoliko smo sa njima upoznati.

Šta još rade konzulati?

Pored navedenog, konzulati imaju na lokalnom nivou i diplomatsku funkciju, oni su tu da unapređuju političke i ekonomske odnose, da informišu  javnost, da šire kulturu naše zemlje, da pomažu organizovanje dijaspore i njenih udruženja i klubova i još mnogo toga.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Advokatske kancelarije
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari