| |     Español | english  
Naslovna
Putne isprave

Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Putnu ispravu sme da koristi samo lice na čije ime je izdata.

VAŽNO!
Molimo da putne isprave za vreme boravka u inostranstvu čuvate. U slučaju gubitka ili oštećenja obratite se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Kako je uočeno da pojedina lica prijavljuju nestanak važećeg pasoša diplomatsko-konzularnim predstavništvima par godina nakon prijave gubitka istog nadležnim inostranim organima, obaveštavamo sledeće:

Članom 42. stav 2. Zakona o putnim ispravama ("Sl. glasnik RS", br. 90/07 ..81/19) propisano je da u slučaju da je putna isprava nestala u inostranstvu, lice koje izgubi putnu ispravu dužno je da njen nestanak prijavi najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu R. Srbije.

Članom 43. stav 1. Zakona o putnim ispravama predviđeno je da će nestalu putnu ispravu nadležni organ za izdavanje putne isprave rešenjem proglasiti nevažećom.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, molimo da blagovremeno obaveštavate Ambasadu o nestanku pasoša.

____________________________

BIOMETRIJSKI PASOŠI

U Ambasadi Republike Srbije u Buenos Airesu za sada se ne izdaju biometrijski pasoši.

Napomena: Rok važenja pasoša na obrascu SRJ istekao je 31. decembra 2011. godine.

Kako Ambasada Republike Srbije u Buenos Airesu još uvek nema opremu za akviziciju podataka za izdavanje biometrijskih pasoša, gradjanima Republike Srbije koji do sada nisu izvadili biometrijski pasoš, odnosno poseduju pasoš na obrascu SRJ, može se izdati putni list za odlazak u Srbiju, gde u policijkoj upravi po mestu prebivališta mogu da podnesu zahtev za izdavanje biometrijskih pasoša. Navedeni zahtevi smatraće se hitnim i rešavati u skraćenoj proceduri. U cilju podnošenja navedenog zahteva potrebno je obratiti se šefu odseka za upravne poslove u policijskim upravama, odnosno stanicama. Kao dokaz hitnosti prilaže se pasoš na obrascu SRJ i dozvola boravka u inostranstvu, ukoliko ista nije uneta u pasoš.

PUTNI LIST

Putni list se izdaje u slučaju gubitka ili prestanka važenja pasoša, a za potrebe povratka u Srbiju. Putni list se izdaje sa rokom važenja od 30 dana i može se koristiti samo za potrebe jednog putovanja.

Uz popunjen zahtev za izdavanje putnog lista u dva primerka (dobija se u Ambasadi) treba priložiti sledeće:
- tri fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm;
- uverenje o državljanstvu ne starije od godinu dana;
- dokaz o identitetu – istekao pasoš ili srpska lična karta ili vozačka dozvola (u slučaju gubitka pasoša);
- dokaz o uplati 60 USD na ime konzularne takse.

NESTANAK PASOŠA

Državljani Republike Srbije koji su izgubili ili im je ukraden važeći pasoš neophodno je najpre da prijave nestanak pasoša lokalnoj policiji i da o istom dobiju potvrdu / izveštaj. Nakon toga, u Ambasadi se vrši prijava nestanka pasoša na propisanom obrascu.

Ukoliko stranka želi da, prilikom prijave nestanka pasoša, podnese zahtev za izdavanje novog pasoša, potrebno je:
1. da podnese zahtev za proglašenje nestalog pasoša nevažećim uz dokaz o uplati 106 USD na ime konzularne takse za rešenje o proglašenju pasoša nevažećim i oglašavanje u Službenom glasniku.

2. da podnese zahtev za izdavanje novog pasoša.

Napomena: ukoliko je nestali pasoš izdat u Ambasadi Republike Srbije u Buenos Airesu – rešenje o proglašenju pasoša nevažećim donosi ova Ambasada. Ukoliko je pasoš izdat od strane nekog drugog organa - MUP R.Srbije ili druga ambasada R.Srbije – rešenje o proglašenju pasoša nevažećim donosi organ koji je izdao nestali pasoš. Novi pasoš ne može se izdati bez prethodno donetog rešenja o proglašenju nevažećim nestalog pasoša.

Ukoliko stranka želi da, prilikom prijave nestanka pasoša, podnese zahtev za izdavanje putnog lista radi povratka u Srbiju, potrebno je da podnese zahtev za izdavanje putnog lista.

Napomena: U ovom slučaju, postupak za proglašenje i oglašavanje pasoša nevažećim pokreće se po dolasku u Srbiju.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Advokatske kancelarije
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari