| |     Español | english  
Naslovna
Ulazak u Srbiju - vize

 

- Opšti uslovi za ulazak u Srbiju


- Uslovi za vizu


- Vizni režim


 Informacije za strane državljane (na engleskom jeziku) možete potražiti OVDE.

 

Vize

Državljanima Republike Argentine, Republike Čile, Istočne Republike Urugvaj i Republike Peru, nosiocima običnih pasoša, nije potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju i boravak do 90 dana.

Državljanima Republike Paragvaj, nosiocima običnih pasoša, nije potrebna je viza za ulazak u Republiku Srbiju i boravak do 30 dana.

Državljanima Višenacionalne Države Bolivije, nosiocima svih vrsta pasoša (počev od 10. februara 2023. godine) potrebna je viza za ulazak u Republiku Srbiju.

Državljanima Republike Ekvador, nosiocima diplomatskih i službenih pasoša nije potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju i boravak do 90 dana, dok je nosiocima običnih pasoša i drugih putnih dokumenata potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju. 

Državljani trećih zemalja, nosioci običnih pasoša, sa regulisanom boravkom na teritoriji jedne od zemalja na konzularnom području Ambasade Republike Srbije u Buenos Airesu - molimo da proverite da li vam je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju (www.mfa.gov.rs).

Zahtev za izdavanje vize može se podneti lično u Ambasadi ili poslati poštom.

Napomena za sve vrste viza:
U formularima se čitko, štampanim slovima moraju navesti svi podaci, uključujući i tačnu adresu boravka i broj telefona.
Nepotpuni zahtevi se ne mogu uzeti u razmatranje i biće vraćeni o trošku stranke.
Ambasada zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.
Vreme izdavanja vize: odgovor na podneti zahtev dostavlja se u roku od do tri nedelje od dana kada se podnese kompletan zahtev, zajedno sa traženom dokumentacijom i dokazom o uplati konzularne takse.

Napomena u vezi sa dostavom zahteva i uplatom konzularne takse:
U slučaju da podnosilac zahteva nije u mogućnosti da lično dođe u Ambasadu, kopija zahteva, zajedno sa pratećom dokumentacijom može se poslati elektronskim putem na sledeću adresu: consuladoserbia@fibertel.com.ar

Kada se zahtev za vizu podnosi elektronskim putem, po odobrenju vize potrebno je Ambasadi dostaviti originale zahteva i prateće dokumentacije.

Konzularna taksa se uplaćuje na račun Ambasade (kada podnosilac zahteva živi u Argentini), odnosno preko Western Union-a (kada podnosilac zahteva živi u nekoj drugoj zemlji).

Troškove dostave zahteva, odnosno povratnog slanja viziranog pasoša snosi podnosilac zahteva za vizu.

Ako ste državljanin Srbije i želite da znate da li vam je za putovanje u neku stranu zemlju potrebna viza, molimo proverite (www.mfa.gov.rs).

VRSTE VIZA:
1) tranzitna viza (viza B)

2) viza za kraći boravak (viza C)

3) viza za privremeni boravak (viza D)


Viza za kraći boravak (viza C)

Neprekidan boravak stranca u Republici Srbiji sa vizom za kraći boravak (viza C) ne može biti duži od 90 dana u vremenskom periodu od 6 meseci, računajući od dana prvog ulaska.
Viza C se izdaje za turistička, poslovna i druga putovanja u Republiku Srbiju.
Viza C može se izdati za jedan ili više ulazaka u Republiku Srbiju.


Potrebni dokumenti: 

• Važeći pasoš - najmanje 90 dana od dana planiranog izlaska iz Srbije i 2 uzastopne prazne stranice
• Ispunjen zahtev za vizu
• Fotografija veličine 3,5 x 4,5cm
• Pozivno pismo. Za privatnu posetu je potrebno pozivno pismo od rođaka ili prijatelja overeno u Sudu ili Opštini - forma pozivnog pisma. Ako se podnosi zahtev za poslovnu vizu, prilaže se (a) zvaničan poziv od strane firme iz Srbije, navodeći prirodu posla, očekivano trajanje posete kao i ime i adresu firme ili institucije - forma pozivnog pisma i (b) pismo od lokalne firme o poseti partneru u Srbiji.
• Dokaz o regulisanom boravku, ukoliko podnosilac zahteva nije državljanin države na čijoj teritoriji boravi i radi (boravišna viza, radna dozvola, lična karta za strance i sl.)
• Dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji
• Povratna prevozna karta (fotokopija medjunarodne vozačke dozvole i saobraćajne dozvole sa polisom osiguranja ukoliko se putuje putničkim vozilom)
• Dokaz o uplati konzularne takse prilikom podnošenja zahteva.

• Adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom/uslugom DHL za dostavu viziranog pasoša (koverat nije potreban ukoliko se pasoš preuzima lično u Ambasadi).

VIZA B (tranzitna viza)
Tranzitna viza izdaje se strancu za jedno, dva ili više putovanja preko teritorije Republike Srbije.
Tranzitna viza izdaje se s rokom važenja do šest meseci, a vreme boravka za jedan tranzit ne može trajati duže od pet dana.
Tranzitna viza može se izdati strancu koji ima vizu za ulazak u državu u koju putuje ili preko čije teritorije nastavlja putovanje, ako međunarodnim ugovorom nije oslobođen obaveze posedovanja te vize.

Potrebni dokumenti:
• Važeći pasoš - najmanje 90 dana od dana izdavanja vize
• Ispunjen zahtev za vizu
• Fotografija veličine 3,5 x 4,5cm
• Viza države u koju se ulazi posle tranzita kroz Republiku Srbiju. Ukoliko za tu državu nije potrebna viza, drugi dokaz o ulasku ili boravku u datoj državi.
• Dokaz o boravku u državi iz koje se polazi na put (boravišna viza, radna dozvola, lična karta za strance i sl.)
• Dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za tranzit kroz Srbiju
• Povratna prevozna karta (fotokopija medjunarodne vozačke dozvole i saobraćajne dozvole sa polisom osiguranja ukoliko se putuje putničkim vozilom)
• Dokaz o uplati konzularne takse prilikom podnošenja zahteva.

• Adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom/uslugom DHL za dostavu viziranog pasoša (koverat nije potreban ukoliko se pasoš preuzima lično u Ambasadi).

VIZA D (viza za privremeni boravak – duže od 90 dana)
VIZA TIPA D
Viza tipa D je dozvola za ulazak u Srbiju i boravak u njoj u trajanju između 90 i 180 dana. Predstavlja osnov za regulisanje boravka u R. Srbiji, bilo privremenog ili stalnog.
Dokumenta potrebna za podnošenje zahteva za vizu D:
U zavisnosti od svrhe Vašeg boravka  u Srbiji, potrebno je da, pored dokumenata neophodnih za vizu C, dodatno pribavite sledeća dokumenta:
ŠKOLOVANJE, STUDIRANJE, MEĐUNARODNA RAZMENA UČENIKA I STUDENATA, STRUČNA PRAKSA, SPECIJALIZACIJA (MASTER I DOKTORSKE STUDIJE) NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD – a) dokaz o prethodno završenom obrzovanju, tj. svedočanstvo ili diploma osnovne, srednje i osnovnih akademskih studija, u zavisnosti koji se stepen Škole upisuje;
b) potvrda o upisu u akreditovanu osnovnu, srednju, ili visokoškolsku ustanovu i zvod o registraciji pravnog lica u RS;
Odnosno: b) potvrda o organizaciji stručne prakse ili specijalizacije, ili ugovor zaključen sa naučno-istraživačkom organizacijom; izvod o registraciji naučno-istraživačke organizacije
ZAPOŠLJAVANJE – a) izvod o registraciji pravnog lica, privrednog društva, sportskog kluba ili saveza ili preduzetnika u R. Srbiji (tzv APT);
b)ugovor o radu, ugovor o delu, ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, sportskom angažovanju ili drugi dokument koji dokazuje radno angažovanje stranca u R. Srbiji
SPAJANJE PORODICE (supružnik je državljanin R. Srbije) – Izvod iz matične knjige venčanih, izdat u poslednjih 6 meseci. U slučaju vanbračne zajednice: uverenje o slobodnom bračnom stanju, izjave vanbračnih partnera i overene izjave dva svedoka o zajednici partnera, dokaz o zajedničkoj adresi stanovanja, ako imate zajedničko dete – izvod iz matične knjige rođenih za dete.
OBAVLJANJE VERSKE SLUŽBE – a) izvod o registraciji crkve ili verske zajednice u R. Srbiji; b) ugovor o radu ili pismo crkve/verske zajednice kojim se navodi da je stranac angažovan kao sveštenik ili verski službenik
LEČENJE ILI MEDICINSKA NEGA – а) i zvod o registraciji здравсгвене уствнове, odnosno ustanove socijalne zaštite z R. Srbiji; b) pozivno pismo, potvrda ili dopis zdravstvene ustanove u R. Srbiji, kojim se navodi mesto i potreban period lečenja, rehabilitacije; c) potvrda lekara ili zdravstvene ustanove zemlje porekla lica o potrebi  lešenja u drugoj državi sa dijagnozom i merama lečenja u zemlji porekla;
VLASNIŠTVO NAD NEPOKRETNOSTIMA U R. SRBIJI – a) izvod iz lista nepokretnosti (vlasnički list); b) overen kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, odnosno ostavinsko rešenje ili sudska presuda.
Napomene:
Vreme potrebno za dobijanje saglasnosti  iznosi oko 3 nedelje. Molimo da ovo imate u vidu prilikom kupovine avionske karte i planiranja putovanja.
Prilikom ulaska u R. Srbiju, potrebno je da prijavite svoj ulazak i boravak najbližoj upravi Policije u roku od 24 sata. To može za Vas učiniti hotel u kome ste smešteni, ili lice kod kojeg boravite, ili firma koja Vas je pozvala.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Advokatske kancelarije
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari