| |     Español | english  
Naslovna
Cenovnik konzularnih usluga

 

 

 

 

  KONZULARNO-PRAVNA RADNJA -USLUGA IZNOS VALUTA
1. Izdavanje biometrijskog  pasoša 90 USD
2. Izdavanje putnog lista  za povratak u R.Srbiju 50 USD
3. Oglašavanje pasoša nevažećim u Službenom listu n/a USD
4. Potvde, uverenja (koje izdaje DKP) 40 USD
5. Izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka u R. Srbiju 10 USD
6. Carinska potvrda 170 USD
7. Sastavljanje i overa punomoćja- izjave 80 USD
8.

Overa potpisa na punomoćju- izjavi

50 USD
9. Overa kopije dokumenta
Taksa za svaku dalju stranu po 10 USD
40 USD
10. Overa donetog prevoda do 100 reči 30 USD
11. Prevod sačinjen i overen u DKP do100 reči 60 USD
12. Overa nasledničke izjave 90 USD
13. Sastavljanje drugih isprava i podnesaka zaintersovanih lica n/a USD
14. Prijava rođenja deteta 15 USD
15. Prijava braka zaključenog pred inostranim organom 20 USD
16. Zapisnik o priznavanju očinstva n/a USD
17.

Prijem u državljanstvo R. Srbije (izbegla i raseljena lica)

n/a USD
18. Prijem u državljanstvo iseljenika i pripadnika srpskog naroda i drugih naroda ili etničkih zajednica sa teritorije R.Srbije 280 USD
19. Utvrđivanje državljanstva 80 USD
20. Upis u evidenciju državljana 100 USD
21. Otpust iz državljanstva 570 USD
22. Pribavljanje izvoda iz MK od organa u R. Srbiji  50 USD
23. Pribavljanje izvoda iz MK na međunarodnom obrascu 55 USD
24. Sastavljanje testamenta u DKP n/a USD
25. Sastavljanje testamenta van DKP+ posebni troškovi n/a USD
26. Viza A,B,C 75 USD
27. Viza D 40 USD
28. Žalba na odluku o odbijanju zahteva za vizu 72 USD


Uplata konzularne takse i dostava dokumenata

Konzularna taksa se uplaćuje isključivo u američkim dolarima.

Troškove dostave dokumenata (Ambasadi i/ili podnosiocu zahteva) snosi podnosilac zahteva.

Uplata konzularnih taksi

U slučaju da podnosilac zahteva ne živi u Argentini, uplata konzularne takse vrši se na sledeći način:

slanjem novca preko preduzeća za transfer novca na sledeću adresu:

Embajada de la República de Serbia
Marcelo T. de Alvear 1705
1060 Buenos Aires
Argentina
Tel.
+ 5411 4812 9133

VAŽNO
Prilikom uplate preko preduzeća za transfer novca,
dodati 15% na iznos takse,
zbog troškova transferencija i dvostruke konverzije.

 

Kada se podnosilac zahteva nalazi u Argentini, konzularna takse se uplaćuje na bankovni račun Ambasade. Informacija o broju računa dobija se u Ambasadi.

Dostava zahteva i/ili dokumentacije

U slučaju da podnosilac zahteva ne može da zahtev za konzularne usluge podnese lično u Ambasadi, zahtev i/ili potrebna dokumentacija mogu se poslati Ambasadi putem obične ili sigurnosne pošte na sledeću adresu:

Embajada de la República de Serbia
Sección Consular
Marcelo T. de Alvear 1705
1060 Buenos Aires
Argentina
Tel.
+ 5411 4812 9133


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Advokatske kancelarije
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari